Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Podstawy prawne działania

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej. 
Podstawę działania Urzędu stanowi:

  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 41 poz. 214 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 13, poz. 62)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 257)
  • zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 1 poz.2).

Urząd jest jednostką budżetową oraz prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885).