Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku składa się z:

1. Nagłówka zawierającego logo BIP oraz logo Kontroli Skarbowej, umożliwiającego wyświetlenie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. W celu wyświetlenia strony głównej BIP należy kliknąć na logo BIP lub na logo Kontroli Skarbowej.

2. Menu górnego zawierającego pozycje:

 • Strona główna - umożliwiającą wyświetlenie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

 • Kontakt - dane adresowe Urzędu oraz formularz kontaktowy

 • Archiwum – archiwum wiadomości

3. Menu bocznego zawierającego następujące pozycje:

 • Aktualności - wiadomości aktualne.

 • Dane adresowe – adresy i telefony Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku oraz biur w Łomży i Suwałkach.

 • Gorąca linia - prośba o przekazywanie informacji o działaniu osób lub firm zmierzających do uniknięcia opodatkowania i zapłaty podatku

 • Osoby pełniące kluczowe funkcje – skład dyrekcji Urzędu oraz ogólne informacje o strukturze Urzędu.

 • Podstawy prawne działania – wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działania Urzędu.

 • Przedmiot działalności i kompetencje – cel i zakres kontroli skarbowej określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

 • Struktura organizacyjna – regulamin organizacyjny Urzędu.

 • Elektroniczna skrzynka podawcza – link do elektronicznej skrzynki podawczej oraz opis metod dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu.

 • Ewidencje i rejestry – informacja o ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez Urząd.

 • Inne postanowienia – informacja w sprawie opłat za sporządzanie odpisów lub kopii akt sprawy na rzecz postępowania kontrolnego.

 • Instrukcja kancelaryjna - Instrukcja Kancelaryjna obowiązująca w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

 • Kontrola zarządcza - zawiera oświadczenie Dyrektora Urzędu o kontroli zarządczej.

 • Kontrole -  informacja o spisie kontroli przeprowadzonych w Urzędzie  przez inne instytucje.

 • Praca - publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy oraz informacje o wynikach naboru.

 • Przetargi - zawiera aktualne i archiwalne przetargi oraz  zapytania ofertowe.

 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków - informuje o czasie przyjmowania skarg i wniosków.

 • Składniki majątkowe - wykaz majątku Urzędu.

 • Zasady udostępniania informacji – warunki i zasady udostępniania informacji przez Urząd na wniosek zainteresowanego podmiotu.

 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej przez Urząd.

 • Strona główna BIP – link do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.