Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja Kancelaryjna obowiązująca w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku wynika z załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 43 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej.