Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Szanowni Państwo,


Jednym z najważniejszych obszarów działania kontroli skarbowej jest prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w obszarze kontroli skarbowej. Oznacza to, że w kręgu naszych zainteresowań znajdują się wszelkie formy działalności, zmierzającej do uszczuplania dochodów budżetu państwa. Rzetelne odprowadzenie podatków przez wszystkich zobowiązanych może poprawić np. jakość służby zdrowia, podnieść poziom świadczonych usług w oświacie czy polepszyć stan bezpieczeństwa bez konieczności podnoszenia Państwa obciążeń podatkowych i powinno być postrzegane jako wyraz solidarności społecznej.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji o działaniu osób lub firm zmierzających do uniknięcia opodatkowania i zapłaty podatku. Informację taką możecie Państwo zgłosić:

  • pod numerem telefonu +48 85 878 53 90,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uks2091@pd.mofnet.gov.pl
  • osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8.