Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku  →

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku:
  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza na platformie ePuap.
  2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:uks2091@pd.mofnet.gov.pl
  3. Dostarczenie dokumentu w dni robocze w godz. 7:30-15:30 do Kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 2 przy Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8, na jednym z niżej wymienionych nośników danych:
- Dyskietka 3,5" (1,44 MB)
- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- Płyta CD
 
Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru możliwe jest jedynie w przypadku przekazania dokumentów metodą wskazaną w punkcie 1.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych:
  • Dokumenty muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na platformie ePuap.
  • Akceptowalne formaty załączników to: RTF, DOC, ODS, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, JPG, BMP, PDF, ZIP.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucone i nie będą rozpatrzone.