Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

ZATRZYMANI OSZUŚCI HANDLUJĄCY NIELEGALNYM OLEJEM RZEPAKOWYM

Współpraca Kontroli Skarbowej i CBŚP doprowadziła do zatrzymania kolejnych czterech osób wchodzących w skład grupy przestępczej handlującej olejem rzepakowym. Grupa zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT spowodowała straty Skarbu Państwa w wysokości, co najmniej 156 mln.

Sprawcy wykorzystywali w swojej przestępczej działalności sieć kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych. W celu zakamuflowania działań utworzono „łańcuch przedsiębiorców” dokonujących obrotu towarem. Olej rzepakowy wywożony był za granicę. W związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, ostatni w „łańcuchu” przedsiębiorca wnioskował o zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT. W rzeczywistości w większości przypadków był to ten sam towar.

W efekcie dotąd przeprowadzonych działań zatrzymano 24 członków grupy, którym przedstawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz przestępstw skarbowych i „prania brudnych pieniędzy”.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcy prowadzili swoją przestępczą działalność dotyczącą obrotu olejem rzepakowym na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego od stycznia 2011 roku.

W powyższej sprawie śląska, łódzka i opolska Kontrola Skarbowa prowadzi postępowania kontrolne w firmach uczestniczących w procederze.

Ponadto na wskutek ścisłej współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na poczet przyszłych kar i należności zabezpieczono mienie o łącznej wartości ok. 40 mln złotych, w tym gotówkę, samochody, wierzytelności oraz środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 


Data wytworzenia: 2015-04-23 14:44 Autor: Zbigniew Chorabik Data publikacji: 2015-04-23 14:44 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Chorabik Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-23 Osoba modyfikująca: Zbigniew Chorabik