Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

O nowej Ordynacji podatkowej w Augustowie

Kierunki zmian ogólnego prawa podatkowego – to główny temat tegorocznej IX Konferencji Naukowej „Ordynacja podatkowa w praktyce”, która odbyła się w dniach 25-26 maja b.r. w Augustowie. Gościem honorowym spotkania był Minister Finansów Mateusz Szczurek.

Podstawowym założeniem odbywającej się od kilku lat konferencji „Ordynacja podatkowa w praktyce” jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zajmującymi się na co dzień prawem podatkowym.

Zwyczajem lat ubiegłych i tym razem Augustowskie sympozjum otworzył rektor Uniwersytetu w Białymstoku i jednocześnie przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego - prof. dr hab. Leonard Etel. Następnie głos zabrał Minister Finansów Mateusz Szczurek, który przedstawił stan aktualnych prac legislacyjnych oraz ogólne założenia proponowanych zmian w prawie podatkowym.

Już po raz dziewiąty przedstawiciele świata nauki, urzędnicy, doradcy podatkowi oraz sędziowie sądów administracyjnych rozmawiali o problemach związanych ze stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej oraz wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami w tym zakresie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były kierunki zmian ogólnego prawa podatkowego. Omówiono również kwestię doręczeń pism w postępowaniu podatkowym, interpretacji prawa podatkowego, odpowiedzialności osób trzecich, wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego, a także klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Augustowską konferencją zorganizowano przy współudziale Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Izby Skarbowej w Białymstoku oraz Izby Celnej w Białymstoku. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów z Ministrem Finansów Mateuszem Szczurkiem oraz Podsekretarz Stanu Agnieszką Królikowską na czele.

W trakcie trwania konferencji jej uczestnicy mogli również obejrzeć wystawę przedstawiającą działalność kontroli skarbowej oraz zapoznać się z założeniami aktualnie prowadzonej przez kontrolę skarbową kampanii edukacyjnej „Nie daj się zrobić w słupa!”.  


Data wytworzenia: 2015-06-08 13:53 Autor: Zbigniew Chorabik Data publikacji: 2015-06-08 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Chorabik Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-08 Osoba modyfikująca: Zbigniew Chorabik