Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Nieodpłatne przekazanie składników majątkowych

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku działając na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego w postaci dwóch samochodów osobowych, wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, Urząd może przekazać samochody na czas nieoznaczony bez zastrzeżeń obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników majątkowych, proszę o przesłanie wniosku do dnia 4 lutego 2015r. na adres:

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 8

15-111 Białystok

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Artur Półtorak tel. (85) 878-53-32.


Data wytworzenia: 2015-01-21 08:39 Autor: Marek Wojewódko Data publikacji: 2015-01-21 08:39 Osoba udostępniająca na stronie: Marek Wojewódko Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-21 Osoba modyfikująca: Marek Wojewódko