Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Kolejne zatrzymania - wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 mln zł

W trakcie prowadzonych czynności dokonano przeszukań łącznie 20 siedzib firm, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową 12 z nich. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonywanie oszustw poprzez wyłudzanie podatku VAT.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła do uszczupleń należności Skarbu Państwa w kwocie ponad 1 600 000 zł. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Na poczet grożącym podejrzanym kar i grzywien zabezpieczono majątek na łączną kwotę 975 000 zł.

W sprawie przeprowadzono już ponad 400 przeszukań, szereg analiz przepływów finansowych i transakcji fakturowych. Ustalono kolejnych 300 członków grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy, wyłudzaniem podatku VAT oraz innymi przestępstwami. Grupa zajmowała się również wymuszeniami rozbójniczymi, przyjmowaniem korzyści majątkowej za wystawianie fikcyjnej dokumentacji zdrowotnej, przestępczością narkotykową, oszustwami przy zawieraniu umów leasingowych, wprowadzeniem do obrotu handlowego paliw niewiadomego pochodzenia, wpuszczaniem w obieg podrobionych znaków skarbowych akcyzy oraz wieloma innymi przestępstwami.

Wsprawie zatrzymano już 96 osób, a jest ona w początkowej fazie. Dotychczas podejrzanym zabezpieczono majątek na kwotę blisko 30 000 000 zł, zarzucono im pranie pieniędzy na kwotę ponad 214 000 000 zł oraz wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 000 000 zł.

Sprawa realizowana jest przez Świętokrzyską Kontrolę Skarbową, funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach oraz Prokuraturę Okręgową w Częstochowie.


Data wytworzenia: 2015-03-06 12:53 Autor: Zbigniew Chorabik Data publikacji: 2015-03-06 12:53 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Chorabik Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-06 Osoba modyfikująca: Zbigniew Chorabik