Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Aktualności

 • Ścisła współpraca Kontroli Skarbowej z organami ścigania i prokuraturą doprowadziła do postawienia w stan oskarżenia kolejnych osób wyłudzających VAT.

  Aktem oskarżenia sporządzonym przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu objęto 12 osób, mieszkańców województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy byli ogniwami w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie podatku od towarów i usług. Osoby te w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a ograniczały się wyłącznie do jej pozorowania i wystawiania fikcyjnych faktur. Fikcyjne dokumenty wykorzystywane były w przestępczym procederze przez kolejne podmioty, które na ich podstawie dokonywały odliczenia podatku. Działając w ten sposób oszuści narazili Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 27 mln zł. Zgromadzone przez Kontrolę Skarbową dowody pozwoliły prokuratorowi na postawienie zarzutów dotyczących m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

  Jest to kolejna grupa osób zamieszana w działalność przestępczą w zakresie obrotu złomem, której postawienie przed sądem możliwe było dzięki wspólnym działaniom kontroli skarbowej i prokuratury. W ubiegłym roku, w powiązanej sprawie przestępczej działalności kilkudziesięciu osób, w kilku przypadkach zapadły już wyrokibezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 4 lat. Sprawa jest rozwojowa.

  Więcej
 • Przestępcy bezwzględnie wykorzystują osoby do dokonywania „oszustw karuzelowych”.  Osoby zwerbowane do udziału w „karuzeli podatkowej” często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie grożą za oszustwa podatkowe oraz za udział w grupie przestępczej.

  Więcej
 • Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów.

  Więcej
 • List ostrzegawczy

  Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie paliwami.

  Niniejszy list kierowany jest do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu paliwami ciekłymi. List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.

  Więcej
 • Wspólne działania kontroli skarbowej,  Centralnego Biura Śledczego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, doprowadziły do wykrycia międzynarodowej grupy przestępczej.

  Więcej
 • Zmiany w prawie konsumenckim

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił serwis dla przedsiębiorców www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, dotyczący zmian w prawie konsumenckim wchodzących w życie 25 grudnia 2014 r. 

   

  Więcej
 • Pracownicy Kontroli Skarbowej wspólnie z funkcjonariuszami CBŚ Policji i KWP PG rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Straty Skarbu Państwa w wyniku wyłudzonego podatku VAT szacowane są na ponad 36 milionów złotych.

  Więcej
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego w postaci dwóch samochodów osobowych. Szczegóły w załączeniu.
   

  Więcej
 • Medale za Długoletnią Służbę

  W ramach obchodzonych w tym roku uroczystości związanych z 95 rocznicą utworzenia polskiej administracji skarbowej, 17 października b.r. w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku pracownikom kontroli skarbowej oraz administracji podatkowej wręczono Odznaczenia Państwowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP.

  Więcej
 • Od 9 października 2014 r. kontrola skarbowa podjęła skoordynowane działania mające na celu wykrycie wszystkich uczestników i organizatorów procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie elektroniką. Z ustaleń kontroli skarbowej wynika, iż rynek produktów elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, konsoli do gier itp.), obok branży paliwowej, jest obszarem szczególnie narażonym na działania zorganizowanych grup przestępczych. Oszuści z nienależnych zwrotów podatków, uczynili sobie podstawowe źródło finansowania swojej nieuczciwej działalności, a każdy miesiąc ich aktywności, to straty Skarbu Państwa powyżej miliona złotych. W 2014 r. w branży elektronicznej zakończono 105 postępowań kontrolnych, w których stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę ponad 660 milionów złotych. Obecnie prowadzonych jest ponad 460 postępowań kontrolnych. Wstępne ustalenia podatkowe szacuje się na co najmniej 3 miliardy złotych. Zintensyfikowane kontrole w branży elektronicznej stanowią, obok „Listu ostrzegawczego”, informującego o zagrożeniach w tym obszarze, element kompleksowych działań wymierzonych w przestępczość podatkową.

  Więcej
 • Od 22 września 2014 r. na granicy zachodniej oraz na granicy polsko-litewskiej kontrola skarbowa przy współudziale Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego sprawdza dokumentację transportowanego na teren Polski paliwa pod kątem podmiotów, które wprowadzają towar z Litwy i Niemiec.

  W wyniku dotychczas prowadzonych działań na granicach skontrolowano 594 autocysterny oraz ujawniono 128 podmiotów wprowadzających paliwo z Niemiec i Litwy na teren kraju. Wobec kolejnych 77 podmiotów przeprowadzone zostały czynności analityczne. Na 205 podmiotów, ujawnionych w trakcie akcji, do właściwych Urzędów Kontroli Skarbowej skierowano już 89 wniosków o kontrolę. Z wytypowanych do kontroli podmiotów na obecny moment podjęte zostały czynności kontrolne wobec 21 firm.

  Dotychczasowe szacunkowe uszczuplenia z tytułu wprowadzania na teren Polski paliwa bez zapłaconego podatku VAT wynoszą blisko 160 milionów złotych. W ramach wszczętych kontroli wobec podmiotów „paliwowych” zabezpieczono środki pieniężne na kwotę ponad 20 milionów złotych.

  Czynności podejmowane przez kontrolę skarbową w walce z oszustwami podatkowymi w sektorze paliw są zauważane i pozytywnie odbierane przez organizacje branżowe. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego pozytywnie ocenia intensyfikację działań operacyjnych, wymierzonych w przestępców, zajmujących się wyłudzeniami podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi.

  Więcej
 • Kolejne uderzenie w mafię paliwową

  Od 22 września 2014r. na granicy zachodniej oraz na granicy polsko-litewskiej prowadzone są zintensyfikowane, całodobowe kontrole cystern z paliwem, które wjeżdżają na teren Polski.

  Działania prowadzone są przez kontrolę skarbową przy współudziale organów podatkowych, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. Akcja ma na celu wytypowanie, a następnie przeprowadzenie kontroli wobec podmiotów uczestniczących w procederze nielegalnego obrotu paliwami oraz identyfikację organizatorów tego procederu.

  Podkreślić należy, iż z uwagi na wysokie ryzyko występowania nieprawidłowości w obszarze branży paliwowej w zakresie podatku VAT, kontrola skarbowa na bieżąco prowadzi działania analityczno-kontrolne w tym obszarze. Jednakże, jak wskazują wyniki akcji przeprowadzonej na granicy wschodniej w dniach 16-28 czerwca 2014r., zastosowanie nowej, dynamicznej formuły znacznie zwiększa szybkość i efektywność podejmowanych działań. Podczas czerwcowej akcji ujawnionych zostało 111 podmiotów wprowadzających paliwo z Litwy na teren kraju, z czego wobec 95 wszczęto kontrole. W toku kontroli stwierdzono blisko 330 milionów złotych uszczuplonego podatku VAT oraz zabezpieczono środki pieniężne na kwotę 44 milionów złotych.

  W związku z tym, że zachowania firm i osób biorących udział w procederze wprowadzania paliwa bez zapłaconego podatku VAT niosą znamiona zarówno przestępstw skarbowych, jak i karnych, prowadzona będzie ścisła współpraca z organami ścigania.

  Materiał video: www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski | Skarbówka walczy z mafią paliwową. Na granicy z Niemcami i Litwą będą całodobowe kontrole wjeżdżających do Polski cystern

  Artykuł: http://www.paliwa.pl | Kolejne uderzenie w mafię paliwową

  http://nafta.wnp.pl/firmy-paliwowe-popieraja-dzialania-sluzb-skarbowych,234566_1_0_0.html

  Więcej
 • Kontrola skarbowa wspólnie z podlaską policją udaremniły proceder wprowadzania do obrotu nielegalnych towarów przez 24-letniego mieszkańca Łomży. Zabezpieczono kilkadziesiąt kartonów butów, odzieży i perfum z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek.

  Więcej
 • Niniejszy list kierowany jest do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu towarami z branży elektronicznej. List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.

  Więcej
 • Niebawem wystosujemy do przedsiębiorców pierwszy list ostrzegawczy, z którego będą mogli dowiedzieć się o występujących zagrożeniach w interesujących ich branżach. Treść listu opublikujemy na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki. Informacje w nim zawarte pozwolą na ocenę ryzyka podjęcia współpracy np. z nowym kandydatem na kontrahenta. Można będzie również zapoznać się ze zidentyfikowanymi przez służby skarbowe mechanizmami przestępstw podatkowych. List ostrzegawczy będzie bowiem źródłem informacji dla uczciwych przedsiębiorców, narażonych na działanie oszustów.

  Więcej
 • Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.

  Mieszkańcy regionu wypoczynkowego, nieprowadzący działalności gospodarczej, posiadający domki letniskowe, nadwyżki powierzchni mieszkalnej, jachty lub inny sprzęt turystyczny mogą wykorzystać fakt zamieszkiwania na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać dodatkowe przychody – legalnie.  

  Więcej
 • Jakie ułatwienia dla podatników i uproszczenia w postępowaniach podatkowych niosą za sobą zmiany dotyczące informatyzacji? Czy wprowadzone zmiany w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii rzeczywiście usprawnią funkcjonowanie e-administracji? Dlaczego kwestia doręczania pism w postępowaniach podatkowych jest tak ważna i jakie trudności są z tym związane? Jakie są konsekwencje wyroku TK w zakresie opodatkowania dochodów nieujawnionych? Na jakie problemy związane z przerwaniem biegu terminu przedawnienia zwraca uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych? Wreszcie - czy obecnie obowiązująca Ordynacja podatkowa wymaga zmian i w jakim kierunku powinny one zmierzać?

  Na te i inne tematy rozmawiali uczestnicy VIII już konferencji „Ordynacja podatkowa w praktyce”, która odbyła się w dniach 19-20 maja 2014 r. w Augustowie. 

  Więcej
 • Wspólne działania Kontroli Skarbowej i ABW doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi na wielką skalę. Zatrzymano 4 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się usuwaniem spod dozoru celnego towarów sprowadzanych w procedurze tranzytu z Chin. Ustalone na chwilę obecną straty Skarbu Państwa sięgają blisko 10 mln zł.

  Więcej
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku działając na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego w postaci dwóch samochodów osobowych, wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

  Więcej
 • Takie wnioski płyną z podsumowania tegorocznej zimowej akcji „Weź paragon”. Podczas zaledwie sześciu tygodni nasilonych kontroli wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych białostocki UKS wystawił 480 mandatów karnych na kwotę 108 882 zł. Na 2799 skontrolowanych podmiotów 2319 podatników sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków i pamięta o nabijaniu na kasę transakcji.

  Więcej