Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Aktualności

 • Grecy stawiali gumowe drzewka oliwne, by obraz z satelity potwierdzał zakładanie gajów oliwnych dofinansowanych przez Unię, Hiszpanie dotowali pastwiska, które okazały się lasami. Również ustalenia Kontroli Skarbowej prowadzą do wniosków, że podnoszenie dochodów rolników poprzez państwowe wsparcie finansowe grup producenckich, bywa wykorzystywane przez białe kołnierzyki do przestępstw podatkowych. W sprawie zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 100 mln. zł.

  Rozwiń artykuł Inwestycje wirtualne, ale nie innowacyjne.
 • W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 26 listopada 2014 r., w którym oskarżonego doradcę podatkowego, uznano za winnego popełnienia czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. 83§1 k.k.s

  Rozwiń artykuł Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ws. doradcy podatkowego.
 • Kontrola Skarbowa wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz funkcjonariuszami olsztyńskiej Izby Celnej zlikwidowali, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nielegalną krajalnię tytoniu. Zatrzymano 5 osób. Wartość uszczupleń Skarbu Państwa
  z tytułu należnych od tego towaru podatków akcyzowego i VAT oszacowano na kwotę 30 mln zł.

  Rozwiń artykuł Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana
 • Kolejna grupa przestępcza rozbita

  Kontrola Skarbowa we współpracy z CBŚP ujawniła kilkadziesiąt firm i osób, które świadomie i celowo prowadziły nielegalną działalność tworząc tzw. karuzelę podatkową. Wspólne działania doprowadziły do zatrzymania 15 osób, które usłyszały zarzuty m.in. prania pieniędzy. Na obecnym etapie UKS w Opolu przeprowadził 6 kontroli, sprawa jest rozwojowa. Wartość zabezpieczonego majątku podejrzanych to prawie 25 milionów złotych.

  Rozwiń artykuł Kolejna grupa przestępcza rozbita
 • W wyniku czynności prowadzonych przez Policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, rozbito zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymano 12 osób. Podejrzanym za udział w oszustwie podatkowym i pranie pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 włącznie. Na działalności oszustów Skarb Państwa mógł stracić nawet kilka milionów złotych.

  Rozwiń artykuł 12 osób zatrzymano za wyłudzanie podatku VAT
 • W wyniku wspólnej akcji, wymierzonej przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej pracownicy Kontroli Skarbowej oraz funkcjonariusze CBŚP i KWP w Białymstoku przejęli ponad 18 ton suszu i 5 ton krajanki tytoniowej. Zarzuty usłyszało już 13 osób, wobec 12 zastosowano areszt tymczasowy. 

  Rozwiń artykuł Uderzenie w zorganizowaną przestępczość tytoniową
 • Kierunki zmian ogólnego prawa podatkowego – to główny temat tegorocznej IX Konferencji Naukowej „Ordynacja podatkowa w praktyce”, która odbyła się w dniach 25-26 maja b.r. w Augustowie. Gościem honorowym spotkania był Minister Finansów Mateusz Szczurek.

  Rozwiń artykuł O nowej Ordynacji podatkowej w Augustowie
 • W dniu 22 maja b.r. odbyło się spotkanie naukowe „Nie daj się zrobić w słupa!” zorganizowane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku wspólnie ze studentami z Koła Naukowego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

  Rozwiń artykuł „Jak nie dać się zrobić w słupa!” na Wydziale Prawa UwB
 • Nie daj się zrobić w słupa!” to główne przesłanie, spotkania zorganizowanego w dniu 14 maja 2015r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Koło Prawników KUL oraz urzędy kontroli skarbowej w Białymstoku, Rzeszowie i Lublinie.

  Rozwiń artykuł Spotkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Współpraca Kontroli Skarbowej i CBŚP doprowadziła do zatrzymania kolejnych czterech osób wchodzących w skład grupy przestępczej handlującej olejem rzepakowym. Grupa zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT spowodowała straty Skarbu Państwa w wysokości, co najmniej 156 mln.  

  Rozwiń artykuł ZATRZYMANI OSZUŚCI HANDLUJĄCY NIELEGALNYM OLEJEM RZEPAKOWYM
 • Aresztowania, zablokowanie kont bankowych i zabezpieczenie mienia – to rezultaty wykrycia oszustw w podatku VAT dokonywanych przez zorganizowaną grupę przestępczą handlującą oponami.

  Rozwiń artykuł Zatrzymano oszustów handlujących oponami
 • Kolejny raz współpraca Kontroli Skarbowej z Centralnym Biurem Śledczym Policji przyniosła wymierne efekty. Dzięki pomocy pracowników Kontroli Skarbowej funkcjonariusze CBŚP wykryli 7 ton BMK –płynnego substratu służącego do produkcji amfetaminy.  

  Rozwiń artykuł Gigantyczne efekty współpracy Kontroli Skarbowej z funkcjonariuszami CBŚP
 • STOP OSZUSTOM PALIWOWYM!

  Kontrola Skarbowa przy wsparciu Straży Granicznej, Służby Celnej, ITD, Policji, po raz kolejny, rozpoczęła wzmożone działania na byłych przejściach granicznych na zachodzie kraju oraz na przejściu Budzisko- Kalwaria w okolicach Suwałk. Trwające od 31 marca 2015 roku czynności polegają na weryfikowaniu dokumentów przewozowych towarzyszących wwożonym do kraju paliwom. Celem podjętych działań jest ograniczenie zjawiska wyłudzeń podatku VAT na rynku paliw płynnych oraz wykrywanie i eliminowanie z obrotu gospodarczego organizatorów przestępczego procederu. 

  Rozwiń artykuł STOP OSZUSTOM PALIWOWYM!
 • W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury, podczas czynności prowadzonych w dniach 17 i 18 lutego 2015 r., zadano kolejny cios w działalność zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie województw małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego.

  Rozwiń artykuł Kolejne zatrzymania - wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 mln zł
 • Luksusowe „podróbki” zarekwirowane

  Wspólne działania Kontroli Skarbowej i Straży Granicznej doprowadziły do udaremnienia wprowadzenia na rynek podrobionych towarów znanych światowych marek o łącznej wartości rynkowej 908 tys. zł oraz wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT w wysokości blisko 114 tys. zł

  Rozwiń artykuł Luksusowe „podróbki” zarekwirowane
 • Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z policjantami KWP, KMP we Wrocławiu i Kontrolą Skarbową, przy współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Służbą Celną i Strażą Graniczną rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami na ogromną na skalę.

  W efekcie przeprowadzonych działań zatrzymano 13 osób ze ścisłego kierownictwa grupy przestępczej. Ponadto przeprowadzono czynności procesowe z udziałem kilkunastu innych osób. Ujawniono i zabezpieczono mienie podlegające zajęciu o łącznej wartości ok. 167 mln złotych.

  Prowadzona na szeroką skalę realizacja sprawy, którą przeprowadzało 500 funkcjonariuszy wszystkich służb, przebiegała na terenie 9 województw i objęła ponad 60 lokalizacji. Były to miejsca zamieszkania osób, biura ze zgromadzoną dokumentacją oraz 7 baz paliwowych.

  W toku trwającego wiele miesięcy śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, funkcjonariusze CBŚP wspólnie z Kontrolą Skarbową ustalili, że grupa wykorzystując mechanizm tzw. „znikającego podatnika” sprowadza do Polski z innych krajów Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa stosownych deklaracji, uchylając się tym samym od uiszczenia należnego podatku VAT. Dostarczane do Polski paliwa wprowadzane były do obrotu przy wykorzystaniu fikcyjnych transakcji wykonywanych w obrębie powiązanych ze sobą i współpracujących podmiotów. Dodatkowo w cały obrót zaangażowane były w charakterze „operatorów finansowych” podmioty działające jako różnego rodzaju stowarzyszenia, które nie mogą prowadzić tego typu działalności. Utrudniano w ten sposób stwierdzenie przestępczego pochodzenia paliwa, jak i uzyskanych z tego procederu środków finansowych. Zyski z nielegalnej działalności inwestowane już były w różnego rodzaju legalne przedsięwzięcia, takie jak budowa osiedli mieszkaniowych oraz biurowców.

  Grupa przestępcza mogła sprowadzić do Polski blisko 500 mln litrów paliwa o wartości 2 mld złotych. Szacunkowa wartość uszczupleń Skarbu Państwa wyniosła, co najmniej 330 mln złotych.

  Na poczet grożących podejrzanym karom finansowym, dokonano zabezpieczenia składników majątkowych będących własnością podejrzanych m.in. w postaci szeregu nieruchomości, pieniędzy oraz udziałów w spółkach o łącznej wartości 167 milionów złotych.

  Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym dwie z osób usłyszały zarzut kierowania tą grupą. Ponadto większość z nich usłyszała zarzut ukrywania środków finansowych pochodzących z przestępstwa oraz uchylania się od obowiązków podatkowych, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Wobec 5 osób sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe w kwotach do 100 tys. złotych.

  Przeprowadzenie powyższej realizacji możliwe było dzięki doskonałej współpracy wszystkich zaangażowanych służb.

  Rozwiń artykuł Kolejna grupa przestępców paliwowych rozbita – oszustwa na co najmniej 330 mln zł
 • Od 26 stycznia 2015r., trwają wspólne działania Kontroli Skarbowej, Straży Granicznej i Służby Celnej wymierzone w oszustów wyłudzających podatek VAT w handlu elektroniką. Tym razem uwaga służb skupi się na przejściach granicznych z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej. 

  Rozwiń artykuł Kontrola Skarbowa na granicach sprawdza elektronikę
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku działając na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego w postaci dwóch samochodów osobowych, wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

  Zgodnie z ww. rozporządzeniem, Urząd może przekazać samochody na czas nieoznaczony bez zastrzeżeń obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników majątkowych, proszę o przesłanie wniosku do dnia 4 lutego 2015r. na adres:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

  Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 8

  15-111 Białystok

  Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Artur Półtorak tel. (85) 878-53-32.

  Rozwiń artykuł Nieodpłatne przekazanie składników majątkowych
 • W dniu 15 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał Piotra W. z województwa kujawsko-pomorskiego na karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyznę uznano za winnego zorganizowania tzw. przeciwstawnej karuzeli podatkowej, w wyniku której Skarb Państwa poniósł straty w wysokości prawie 36 milionów złotych.

  Wspólne działania kontroli skarbowej, organów ścigania i prokuratury doprowadziły do postawienia w stan oskarżenia 13 osób, które współtworzyły przestępczą grupę zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. W tym celu przestępcy wykorzystali mechanizm karuzeli podatkowej, modyfikując go tak, aby maksymalnie utrudnić jego wykrycie przez służby skarbowe. Oszustwo polegało na tym, że wyłudzenie podatku VAT z tytułu obrotu jednym towarem, czyli telefonami komórkowymi, „maskowane" było poprzez wprowadzenie przeciwstawnego handlu innym towarem, tj. żarówkami ksenonowymi i końcówkami wtryskiwaczy do silników Diesla (tzw. podwójna karuzela podatkowa). Przestępcy wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń podatku VAT oraz posługując się w sposób nieuprawniony  danymi identyfikacyjnymi legalnie działającego podmiotu krajowego (kradzież numeru NIP), wyłudzili za pośrednictwem wprowadzonych do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur prawie 36 milionów złotych.

  Za winnego kierownictwa procederem wyłudzeń podatku VAT Sąd uznał Piotra W., skazując go na karę 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, 90 tys. zł grzywny i pięcioletni zakaz zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego. Z kolei Bogdan W., prezes jednej z fikcyjnych spółek, usłyszał wyrok roku i czterech miesięcy więzienia oraz 5 tys. zł grzywny. Jednocześnie, siedmioro oskarżonych uznało swoją winę i dobrowolnie poddało się karze.

  Wyrok nie jest prawomocny.

  Rozwiń artykuł Wysokie kary za karuzele podatkowe – 5 lat pozbawienia wolności