Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Witamy na stronie BIP Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 24 lipca 2015 r. wszystkie informacje zamieszczane są na nowej stronie BIP Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, która znajduje się pod adresem:

www.bialystok.kskarbowa.gov.pl

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

ul. Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8
15-111 Białystok
woj. podlaskie

tel: 85 878-53-00
fax: 85 675-43-65
uks2091@pd.mofnet.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Na podstawie przepisów art. 9 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209 poz. 1243 z 2011 roku ) Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mogą wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

a)    korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie  ePUAP

b)    poczty elektronicznej e-mail (adres: uks2091@pd.mofnet.gov.pl),

c)    przesyłanie faksów (85 675-43-65 ),

Niezależnie od powyższego – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu, pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.